Hoe mooi is het om onze eigen Lieropse kinderen met een beperking onder begeleiding dicht bij hun ouders, opa’s en oma’s, familie en vrienden te kunnen laten wonen.

In het beschermde dorpsgezicht van ‘Boomen’ aan de rand van Lierop wordt dit mogelijk gemaakt; een geweldige plek om als bewoner met een beperking een gelukkig leven te leiden.

De ouders van de toekomstige bewoners zijn gezamenlijk initiatiefnemer. Om het project te verwezenlijken hebben de ouders de Stichting ‘Liever in Lierop’ opgericht die koper is van het rijksmonument. Het boerderijenfonds beschouwt deze herbestemming als een voorbeeld voor heel Nederland. 

Een deel van de ouders heeft zitting in het stichtingsbestuur; alle andere ouders zijn actief in de adviesraad en voeren bijkomende activiteiten uit.

In het project is veel aandacht besteed aan draagvlak en participatie, wat zich onder andere uit in een flinke hoeveelheid crowdfunding. Deze bestaat deels uit schenkingen maar bijvoorbeeld ook uit bouwmaterialen, onder andere met inbreng uit de directe omgeving waaronder Lieroppenaren.

Lierop kan trots zijn op dit geweldige initiatief www.lieverinlierop.nl

Onze dorpscoöperatie Lierop Leeft heeft als doel om het leven van jong en oud, beperkt, ziek en gezond, kortom van iedereen leefbaar te maken.  Wat zou het mooi zijn als dit initiatief zo snel mogelijk tot werkelijke bewoning voor onze Lieropse kinderen en kinderen uit de regio gaat leiden.

Het bestuur van dorpscoöperatie Lierop Leeft 
www.lieropleeft.nl