In tweede helft van november start het jaarlijkse onderhoud aan de sloten. Gestart wordt met het vegen van de schouwsloten. De gemeente neemt, evenals in 2020, het maaien van sloten en de afvoer van vrijkomend materiaal voor haar rekening. De schouwsloten zijn vóór 1 januari 2022 gemaaid.

Verder worden in het oostelijk deel van Someren (de grens met de Hugterweg, Kerkendijk, Loovebaan, Lieropsedijk en Somerenseweg tot de A67) de overige sloten gemaaid. Ook van deze sloten wordt het vrijkomend materiaal door de gemeente afgevoerd. Het maaien is vóór 1 februari 2022 klaar.

Meer informatie
Meer informatie over schouwsloten kunt u vinden op de website van de waterschappen: www.aaenmaas.nl en www.dommel.nl. Heeft u vragen over het maaien van sloten dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Someren tel. (0493) 494 888.

Bron: Gemeente Someren