In Lierop werd door Pastoor Offermans in 1910 het Henricusgesticht opgericht. In datzelfde jaar namen de eerste zusters hun intrek in het nieuw gebouwde klooster. De zusters zouden zich wijden aan de verzorging van ouden van dagen, de wijkverpleging, kleuter- en lager onderwijs en een pension leiden voor dames en heren. Het klooster en de schoolgebouwen stonden onder het R.K. Kerkbestuur van de H. Naam Jezus te Lierop.

Het hoofddoel was een school en internaat te openen met een beroepsschool of vakschool voor boerenmeisjes, om hen in staat te stellen een boerenhuishouden in alle opzichten te besturen. Met goedkeuring van Mgr. van de Ven, bisschop van ’s Hertogenbosch, met medewerking van Rijk en provincie en de grote landbouworganisaties: De Nederlandse Algemene Christelijke Boerenbond en de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond kwam de school tot stand.

In 1911 is de school gereed gekomen als eerste Landbouwhuishoudschool van Nederland. De meisjes kwamen niet alleen uit Brabant maar ook uit Denekamp en Losser. In 1913 kreeg de school bezoek van de Commissaris van de Koningin, Baron van Voorst tot Voorst die zeer voldaan was over de werkwijze en de inrichting van de school. In 1916 werd het een 2-jarige opleiding voor meisjes van 15-20 jaar. In 1936 kwam de school onder het Hoofdbestuur van de N.C.B.

In 1949 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe school. Intussen werden ook al meisjes vanaf de basisschool aangenomen voor de primaire opleiding. De boerderij werd verbouwd om de interne leerlingen te kunnen opvangen. In september 1951 vond de opening plaats van de nieuwe school door de Commissaris van de Koningin van Noord Brabant en werd het 40-jarig bestaan van de school gevierd. Mevrouw N. Smit-Avis, privé secretaresse van Koningin Juliana, kwam een kijkje nemen in de nieuwe huishoudschool. Bij het 50-jarig bestaansfeest van het klooster en de scholen was Mgr. Bekkers aanwezig. In datzelfde jaar werden de boerderij en de veestapel verkocht om plaats te maken voor aanpassing en uitbreiding van het internaat, dat niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Daar dit plan niet tot stand kwam, heeft de congregatie de zusters in 1964 uit Lierop teruggeroepen. Er is toen een stichting in het leven geroepen die de zorg voor de bejaarden op zich nam en de huishoudschool bleef in handen van de N.C.B. Een aantal jaren later werd die opleiding verplaatst naar Someren.

Bronnen: