Vanwege het coronavirus waren er geen goede weekplechtigheden, geen eerste communie of vormsel. Zelfs een aantal zondagen was er geen eucharistieviering. En afscheidsvieringen vonden plaats in een bijna lege kerk. Wel werden er extra veel kaarsjes ontstoken bij Maria en Antonius.
Steeds staan er mooie bloemen bij Maria en rond het altaar. De kosters, lectoren, cameramensen en misdienaars zijn steeds paraat.  Er wordt zelfs weer voorzichtig en welluidend gezongen in de kerk.
Het kerkhof en de pastorietuin worden keurig bijgehouden door de tuinploeg, al hebben de lang aanhoudende droogte en de buxusmot wel de nodige schade aangericht.

Daarom mijn hartelijke dank aan alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook in deze moeilijke tijd hun steentje zijn blijven bijdragen. We hadden jullie allen graag uitgenodigd voor de jaarlijkse dankjewel-avond, maar die kan dit jaar – net als de Tour der Ongeschoren Benen Classic – jammer genoeg niet doorgaan.

Het is te hopen dat volgend jaar het virus is beteugeld, het leven weer zijn ‘normale’ gang kan gaan en we een dubbel gezellige dankjewel-avond kunnen houden.

Nogmaals mijn hartelijke dank,
Pater Jan Zwirs.