Annette Wilde stuurde ons namens Dorpsoverleg onderstaand bericht…

“In het evaluatierapport ‘Beleid zonneparken‘ dat op 2 juli ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, zijn nu ook plannen voor het realiseren van 11 windturbines opgenomen. Hiervan zijn er 5 langs de A67 gepland, 3 aan de zuidzijde en 2 aan de noordzijde. Waar exact, meldt het rapport niet. Verder wordt de ambitie van 50 hectare zonnepark in geheel Someren verhoogd met 70 hectare voor fase 1 en 2. De ambitie voor fase 3 wordt niet vermeld. De criteria en de wijze van plannen indienen, inclusief de omgevingsdialoog (het overleg en inspraak met omwonenden) zijn scherper beschreven”. 

Kijk HIER voor het hele verhaal en de link naar het rapport.

Beeld: Pixabay