Van de gemeente Someren kregen we onderstaand bericht…

“Tijdens de collegevergadering van afgelopen dinsdag 26 juli heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Someren de portefeuilleverdeling vastgesteld.

Het college bestaat uit burgemeester Dilia Blok en de wethouders Louis Swinkels, Koert Kusters en Willem van Doorn.

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Burgemeester Blok
– Burgerzaken en algemeen bestuur
– Integriteit
– Openbare orde en Veiligheid
– Communicatie
– Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
– Integrale handhaving en handhavingsbeleid

Wethouder Swinkels (1e locoburgemeester)
– Beheer buitenruimte
– Economische zaken
– Ruimtelijke ontwikkeling
– Verenigings- en vrijwilligersbeleid
– Verkeer en mobiliteit
– Volkshuisvesting
– Vrijetijdseconomie

Wethouder Kusters (2e locoburgemeester)
– Beheer gemeentelijke gebouwen
– Financiën
– Grond- en vastgoedbeleid
– ICT
– Maatschappelijke zorg
– Volksgezondheid en sport
– Welzijn en doelgroepenbeleid

Wethouder Van Doorn (3e locoburgemeester)
– Afval
– Beheer water en riool
– Energietransitie
– Kunst en cultuur
– Natuur en milieu
– Onderwijs
– Participatiewet, werk en inkomen
– Personeel en organisatieontwikkeling

De programma’s zijn als volgt verdeeld:
Programma’s
– Duurzaamheid: coördinerend wethouder Van Doorn
– Implementatie omgevingswet: coördinerend burgemeester Blok
– Inclusiviteit: coördinerend wethouder Kusters
– Klimaatadaptatie: coördinerend wethouder Swinkels”

Foto: Eric Driessen