Van Gerard Claassen kregen we onderstaand bericht…

“In het kader van de bestrijding voor de processierups willen we dit morgen, zaterdag 21 november,  met vrijwilligers en het IVN Asten Someren en de  gemeente Someren weer gaan doen. In februari hebben we met  enkele vrijwilligers nestkasten opgehangen aan de Vaarsehoefweg. We beginnen op de hoek van de Groenstraat en Vaarsehoefweg.

Omdat het nu de tijd is om ze schoon te maken en nieuwe op te hangen beginnen we om 9.30 uur Natuurlijk gaan we dit doen met in achtneming van de Corona maatregelen. Er zijn weer de nodige vrijwilligers die de 130 nieuwe nestkastjes mee willen ophangen”