Ruimtelijk ordeningsbureau Ordito maakte in opdracht van de Gemeente Someren een voorontwerpbestemmingsplan voor het z.g. Deelgebied 4 ten noorden van snelweg A67 in Lierop.

Hierover werden de bewoners in de loop van dit jaar per brief geïnformeerd. Het ontwerp ligt momenteel ter inzage bij de Gemeente en op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

De conclusies uit deze rapporten hebben de nodige onrust onder de inwoners veroorzaakt ‘want voor de herinrichting loopt 1976 als rode draad door de plannen’, waardoor alles wat de afgelopen 45-jaar is gebouwd onder de loep genomen wordt. Kippenhokken, schuurtjes, andere bijgebouwen en constructies die decennialang werden gebruikt staan plotseling op de nominatie om te worden gesloopt, waarmede ook opslagplaatsen van organisaties en verenigingen in het gedrang komen. Zij moeten op zoek naar andere locaties welke hierdoor steeds schaarser worden. Maar ook kleine startende en zelfstandige ondernemers worden drastisch in hun mogelijkheden ingeperkt.

In het voorontwerp wordt verder gesproken over een beplantingsplan dat door de bewoners moet worden ingediend. Planten welke niet aan de gestelde inrichting voldoen moeten uit de huidige tuinen worden verwijderd en naar vernieuwde concepten aangepast worden. Zij kregen het advies hiervoor een hovenier in te schakelen.

De inwoners voelden zich door de conclusies met vaak hoge legesgelden op kosten gejaagd, die voor vele van hen keihard binnen kwamen en ze slapeloze nachten bezorgden. Deze situatie leidde tot een dusdanige spanning dat de buurtschappen hebben gemeend een duidelijk signaal richting de gemeente te moeten afgeven middels een verhelderende brief en deze kracht bij te zetten met een handtekeningenactie. Deze werden afgelopen week aan de raadsleden van de Gemeente Someren aangeboden.

In reactie op de hele materie geven de lokale overheidsinstanties aan hiermee de richtlijnen van de provincie op te volgen, maar in deze discussie is de bevolking ‘welke zich veelal voor de maatschappij inzet’ kennelijk niet betrokken en wordt een cruciale schakel welke bijdraagt aan belangrijke empathische besluitvorming gemist.

Zie eventueel ook de agenda van de raadsvergadering van vanavond, donderdag 25 november. Deze vergadering is live te volgen via SIRIS.

Namens Buurtschappen van Lierop-Noord