Om alle uitgaven voor de gemeentelijke watertaken te kunnen bekostigen, heeft de gemeenteraad ingestemd met een lichte stijging van de rioolheffing de komende jaren. Ook verlengt de gemeente de subsidieregeling voor burgers en bedrijven die gaan afkoppelen. Daarnaast geldt voortaan de regel dat inwoners die gaan bouwen of verbouwen minimaal de eerste 30 mm regen van een bui op hun eigen perceel moeten vasthouden en verwerken.

Het zijn enkele besluiten uit het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Someren dat is ingegaan op 1 januari 2021. In het GRP speelt de gemeente in op de komende klimaatveranderingen en haakt hierbij aan bij Onweerstaanbaar Someren. Centraal in het GRP staat het op een duurzame manier klimaatrobuust maken van de gemeentelijke watersystemen.

Lees voor verdere informatie de website van de gemeente Someren.