Op de website van de Franciscusparochie staat onderstaand bericht…

“Het kerkbestuur van de Franciscusparochie – waar Lierop onderdeel van is – is verheugd om mede te delen dat het bisdom een nieuwe pastoor heeft gevonden voor onze parochie, als opvolger van pastoor Pieter Scheepers die na vijf jaren onze parochie verlaat en naar Helmond verhuist. Het gaat om kapelaan Sacha Steijaert. Hij is 46 jaar en momenteel werkzaam als kapelaan in de parochie Sint Christoffel in het Land van Maas en Waal. Zijn benoeming zal per 1 januari 2021 ingaan en de komende tijd zal hij vaker de parochie bezoeken om met diverse mensen kennis te maken. Wij zijn blij dat het bisdom zo snel een opvolger heeft gevonden.

We heten onze nieuwe pastoor welkom in onze parochie en wensen de toekomstige pastoor Steijaert alle goeds om samen met het bestuur, het pastorale team en alle parochianen onze parochie verder op te bouwen”.