Van Harrie van der Sanden kregen we onderstaand bericht en foto’s…

“Leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool ‘t Rendal’ hebben afgelopen vrijdag met hun leerkrachten Anouk en Kirsten, geschiedschrijver dokter G. Geboers en de Stichting Lierop 825 in de dagen rondom vier en vijf mei een speciaal educatief lesprogramma gevolgd.

Ook dit jaar zijn jong en oud en (buurt)bewoners samengekomen bij het Frank Doucette monument om stil te staan om de burgers en militairen op een passende wijze te gedenken. Kransen en bloemstukken zijn gelegd door de jeugd, namens de buurtbewoners Reina Obbema- Verberne en door Harrie van der Sanden van Lierop 825. Tot slot is de nationale vlag van half stok naar het hoogste punt gehesen.

Immense stilte
Jongeren, die zijn omgekomen of werden vermoord tijdens de oorlogen van toen, maar ook tijdens de huidige oorlogen en vredesoperaties. Indrukwekkende gebeurtenissen, die bij de jeugd veel vragen op hebben geroepen tijdens de bezoeken aan het onderduikerskamp ‘Dennenlust’. En verder de gebeurtenissen rondom de geschiedkundige crashes op o.a. het Berkeindje en Oeijenbraak. In eigen bewoordingen zijn de belevenissen door de jeugd op schrift gesteld en voorgedragen tijdens de herdenkingsplechtigheden. Voor allen, die door oorlogsgeweld zijn gestorven, en voor alle oorlogsslachtoffers, die om het leven zijn gekomen, is één minuut stilte in acht genomen. De Nederlandse vlag wapperde als een eerbetoon aan allen, die zijn gestorven en gevochten hebben voor onze vrijheid.

Meerdaagse project
Aan het einde van dit meerdaagse project heeft Ben van Bussel namens Lierop 825 tot de initiatiefnemers en ondersteuners van dit meerdaagse project van bijzondere herdenkingen een welgemeend dankwoord uitgesproken. Hartelijke woorden van erkentelijkheid, spontaniteit en betrokkenheid vanuit de diverse disciplines voor uw joviale en pedagogische medewerking tot dit meerjarenplan voor de leerlingen van het basisonderwijs.

Met enige trots heeft buurtbewoner Ad van der Zanden de nationale driekleur later op de middag weer binnengehaald.

De organisatie kan terugzien op een welgeslaagd project ‘Samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties”.

Foto’s Harrie van der Sanden.

Zie HIER eventueel de filmimpressie van Siris.