Van Stef Kornuijt kregen wij onderstaand bericht over de afsluiting van de Steemertseweg en de communicatie daar omheen. Hij heeft als burgercommissielid hierover namens de fractie ‘de Gemeenschapslijst’ een tiental vragen opgesteld. Deze zullen gesteld gaan worden tijdens aankomende raadsvergadering. Ze zijn in bijgaande pdf te lezen.