Op donderdag 2 juni 2022 zijn onze ouders en grootouders Theo en Ria van Brussel-Smits 60 jaar getrouwd.
Wij willen hen alvast van harte feliciteren met dit heuglijke feit en hopen er 2 juni een mooie dag van te maken.

Namens de kinderen en kleinkinderen.