Van Marion van Eijk kregen we onderstaand bericht…

“Donderdagmorgen 15 september zijn 2 projectkoren in Lierop in de Vurherd van start gegaan. Voor het mannen Shantykoor Courage (dat begint te repeteren om 9:15uur) hebben zich 11 mannen aangemeld. Enkele shanty’s die we o.a. gezongen hebben zijn “De Wellerman” en “De zoute zee”.

ZIN OM OOK MEE TE ZINGEN?
Meld je dan aan via shantykoorcourage@gmail.com

Meer informatie Shantykoor Courage.

Ook met het vrouwenkoor Vlijtig Liesje hebben we flink gerepeteerd en was het heel gezellig. Maar liefs 28 vrouwen van jong tot iets ouder hebben zich aangemeld voor de repetities die om 10:30 uur beginnen. Het repertoire is heel gevarieerd. Maar het thema water staat centraal in alle liederen.

MEEZINGEN IN DE PROJECT KAN NOG STEEDS.
Aanmelden via: koorvlijtigliesje@gmail.com

Meer informatie Vlijtig Liesje”.