Nu de werkzaamheden aan de Steemertseweg bijna een week aan de gang zijn willen we, 15 april 2021, graag een update geven over de verkeersituatie.

Hieronder verstaan we drie onderwerpen, te weten:
1. de veiligheidsaspecten,
2. de bereikbaarheid van de cafetaria,
3. de mogelijke doorgang voor voetgangers en fietsers.

1. De veiligheidsaspecten
Met betrekking tot de veiligheid hebben we afgelopen week gemonitored hoe de verkeerstromen zich ontwikkelen. Na de verrassing van afgelopen maandag en de lichte chaos is er in de loop van de week meer rust en overzicht gekomen. Mensen wennen aan de situatie en kiezen nu al alternatief aangegeven routes.
We zien dat de grootste stroom uit het noorden (Helmond / Mierlo) komt. Daarom hebben we op de Rochadeweg en Hersel borden gezet als vooraankondiging. Ook bij de afslag Achterbroek staat een hek en kun je nog een alternatieve route kiezen. We merken dat diverse voertuigen toch proberen zo ver mogelijk te komen, maar deze rijden zich vast bij het viaduct en moeten daar de Groene Beemdweg op. Maandag was er helaas een ongeluk gebeurd en dat gaf extra sluipverkeer. Nu kunnen we vaststellen dat de verkeersintensiteit al een stuk minder is, hoewel het in de spitsuren nog behoorlijk druk is. Ook vanuit het zuiden, de kant van Someren, hebben we vroegtijdig borden geplaatst. Nabij de rotonde Provinciale weg staan al de eerste signaleringsborden.
Fietsers zijn er ook, maar grote groepen fietsers die richting school gaan of terug hebben we niet aangetroffen. Misschien worden ze meer gebracht door de ouders of zitten ze door corona thuis. We hebben toch gemeend direct naar aanleiding van vele oproepen een 30km zone in te richten. Dat ligt verkeerstechnisch lastig omdat de weg daar niet voor ingericht is (breedte en strepenpatroon) en dat maakt dat het juridisch lastig is om te handhaven. Toch hebben we er extra borden (gezet) en tevens
signalering voor extra aandacht voor de fietsers (zijn). Daarmee hopen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen die we hoorden.
Alternatieven om de verkeerstromen te splitsen of eenrichting te maken hebben we nog in onderzoek.
Inmiddels zijn we vandaag, donderdag 15 april, begonnen met twee Verkeersregelaars. Deze staan komende twee weken vanaf 07.30 tot 17.00 uur bij het begin en eindpunt. Zij houden mensen aan, stellen vragen en kunnen mensen de juiste weg wijzen. Ze spreken ook ‘sluipverkeer’ aan met vraag of ze bestemminsverkeer zijn en zo nee waarom ze deze route kiezen. Dus die bestuurders bewust maken of ontmoedigen. Zij zijn er voor u als inwoners en beantwoorden graag alle vragen. Na twee weken evalueren we de situatie en bekijken we het opnieuw.

2. De bereikbaarheid van de cafetaria
We hebben afgesproken met de eigenaar van cafetaria ’t Jagershuis dat tijdens zijn openingstijden (donderdag – zondag) de cafetaria goed bereikbaar is. De hekken worden dan wat teruggezet. ’s Maandags wordt het werkvlak dan weer tot aan het kruispunt Laan ten Boomen teruggelegd. Dit is in goed overleg gegaan met als doel samen de beste oplossing te kiezen.

3. De mogelijke doorgang voor voetgangers en fietsers
Omdat er met drie of zelfs vier aannemers tegelijk gewerkt gaat worden (gas, water, elektra en wegverharding) is er in het werkvak vaak groot materieel aanwezig. Dit maakt dat de logistiek en veiligheid optimaal geborgd is bij een volledige afzetting. Door de werkzaamheden aan zowel de infra als de weg moet ook het hele vak van rand tot rand er uiteindelijk uit. Deze infra ligt altijd naast de weg omdat er bij storing met voorrang opengebroken wordt. Op fietspaden is dat vele malen eenvoudiger (en goedkoper en levert minder hinder) dan in het asfalt te gaan boren. Desondanks zijn er zeker momenten dat het wat rustiger is. We hebben inmiddels met de Verkeersregelaars
afgesproken dat zij, afhankelijk van de drukte van de werkzaamheden, situationeel fietsers en wandelaars door zullen laten. Dus geen permanente openstelling, maar indien mogelijk – en dat beoordelen deze Verkeersregelaars – kunt u er wel door. Dat is eigenlijk de standaard procedure bij grotere werkzaamheden nadat de eerste week voorbij is.

We roepen u op u aan de regels te houden en daar waar mogelijk de omleiding te mijden.
Dat haalt voor vele bezorgde ouders de zorg weg en leidt tot meer rust.

Dagelijks is er een toezichthouder die op gezette tijden het overzicht houdt, het verkeer monitort, de veiligheid bekijkt en daar waar mogelijk ons adviseert met aanpassingen in het werk.
We doen ons best om de werkzaamheden met gezwinde spoed voort te zetten waardoor het uiteindelijk oponthoud zo minimaal mogelijk is.

Bij vragen kunt u terecht bij communicatie@someren.nl

Gemeente Someren

Zie ook het interview met wethouder Louis Swinkels door Harrie van Horik.