In Ospel (gemeente Nederweert, provincie Limburg) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen gelden een aantal maatregelen in een zone van 1, 3 en 10 km. Someren valt deels in de 10 kilometerzone, waar bedrijven met pluimvee per direct een vervoersverbod hebben gekregen.

Voorkomen verspreiding
Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 23.850 kalkoenen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een zone van 1 kilometer worden twee pluimveebedrijven uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Het besmette bedrijf ligt in pluimveedicht gebied. De pluimveebedrijven binnen de zone van 3 km worden gescreend op vogelgriep en de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Er zijn 110 bedrijven met pluimvee in de 10 kilometerzone waar per direct een vervoersverbod geldt; dit geldt ook voor een deel van Someren.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Melden dode wilde vogels
Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgroep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat hoe u een melding van dode vogels kunt maken.

Meer informatie vindt u op de website www.rijksoverheid.nl. Indien u daarna nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (0493) 494 888.

Bericht van de gemeente Someren.