Het gaat er al ’n paar jaar over: Het voetpad langs de Heesvenstraat. Nu ook het hekwerk rondom het sportpark weer is hersteld is het dan eindelijk klaar. Vanaf de rand van de bebouwde kom tot aan de Otterdijkseweg ligt er nu ’n mooi glooiend voetpad. Uitgevoerd met zogenaamde halfverharding. Het laatste stukje t.h.v. “gewoonUNIEK” is aangelegd met klinkers. Realisatie van de tweede fase tot aan de Laan ten Boomen volgt later.

Sinds het rooien van de zieke esdoorns langs de Heesvenstraat nodigt deze weg nu wel uit tot (te) hard rijden. De gemeente is van plan om dit najaar nog nieuwe bomen aan te planten. Wat voor soort boom dit gaat worden is nog onbekend.