Vanwege de heersende tweede corona-golf en de dringende oproep van de overheid hebben de Nederlandse bisschoppen alle parochies gevraagd om zo snel mogelijk in de komende liturgievieringen terug te schalen naar maximaal 30 aanwezigen.

Omdat het moeilijk is het aantal kerkgangers per viering tot maximaal 30 personen te beperken – we willen immers niemand wegsturen –  hebben pastores en bestuur van de Franciscusparochie besloten dat vanaf het weekend van 17 en 18 oktober alle weekendvieringen in de hele parochie tot nader order komen te vervallen, dus ook in de Koepelkerk van Lierop. Zodoende komt helaas ook de Allerzielenviering op 1 november te vervallen.

Dit is zeker geen prettig bericht voor de trouwe kerkgangers, maar bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregels. Wel kunt u iedere dag een kaarsje opsteken in de Antonius- en Mariakapel en kunt u op zondagen tussen 10.00 en 18.00 uur onze prachtige kerk bezoeken om daar even tot rust te komen.

Tevens wijzen  de bisschoppen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Wij wensen u geduld in deze moeilijke tijd, alle goeds en blijf gezond.
Pater Jan Zwirs