In het kader van deze komkommertijd zijn we in oude berichtgevingen over Lierop – dat toen nog eigen gemeente was – gedoken. Bijgaand krantenknipsels van 100 jaar geleden en voor het gemak ook de getypte tekst van deze berichten.

100 jaar lijkt niet veel maar bij het lezen van deze berichten is het nauwelijks voor te stellen hoe het er toen aan toe ging. Ook de namen (o.a. van de cafe’s) die voorbij komen zijn veelal niet te koppelen aan het huidige Lierop. Wat er in ruim EEN mensenleven kan veranderen…

14-1-1922 ingezonden bericht in Zuid Willemsvaart
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Lierop, 10 Januari 1922.

Geachte Redactie.
Verzoeke beleefd voor het volgende plaatsing in uw veel gelezen blad. In uw nummer van 5 Januari 1922 komt onder Lierop een bericht voor betreffende stroopers, enz

Er zou namelijk een kaartje aan een der strikken hebben gehangen en de jachtopzieners zouden daarom gemakkelijk den dader kunnen opsporen. Nu begrijp ik evenwel niet dat de strikkenzetter nog niet verbaliseerd is; in Lierop is het bij de meesten bekend wie bedoeld wordt. Juist deze persoon is nog nimmer verbaliseerd. Waarom dergelijke kinderachtigheden te laten publiceren, die kant noch wal raken.

Vervolgens behandelt het stukje een jager met beperkt verlof om op andermans grond te jagen. Deze persoon zou te paard jagen en daar zijn paard niet al te gemakkelijk is zullen de jachtopzieners wel op een afstand blijven. Zulks meende hij niet en daarbij is zijn paard zeer mak, hetgeen in Lierop en omgeving voldoende bekend is. Het vermoeden bestaat dus, dat de inzender van dat stukje louter fantasie inzend, zeker om eenigszins op den voorgrond te treden.

Waarom komt men niet ridderlijk voor den dag en niet met kwajongensstreken. U, mijnheer de Redacteur, beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, Uw abonné X.

 

4-3-2022 Zuid Willemsvaart Boerdrij te koop op Broekkant

Op Donderdag 16 Maart 1922 om 4 uur bij de Wed. H. v.d. Schouw te Lierop, Dorp: de vruchtbare, in uitstekende staat verkeerende, bijna geheel aan elkander gelegen Boerderij te Lierop op Broekkant, in huur bij E. Slegers, groot 9.22.10 H.A. Te aanvaarden in 1923. Ingezet in percelen op f 5242 en in massa op f 6170.

25-3-1922 Zuid Willemsvaart Landbouwbedrijf Heesven te koop

Bij inzet te Lierop in het café Ger. de Vreede op Donderdag 6 April 1922 en bij toeslag in het café der Kinderen op Donderdag 20 April 1922, telkens des nam. om 5 uur, ten verzoeke van de erven Wed. Piet Roymans-Slegers: Een vruchtbaar Landbouwbedrijf, gelegen te Lierop in Heesven (Riet) groot, ongeveer 1,5 Hect’. Aanvaarding in 1923. 

22-7-1922 – Zuid Willemsvaart – publiek verkopen

Notaris J. Berger te Asten zal publiek verkoopen: 1. Op Maandag 24 Juli 1922 des voormiddags 10 uut in Lierop aan de Landbouwschool ten verzoeke van den ZeerEerw Heer J. M. Schram, a contant: Notenhouten schrijfbureau, mahoniehouten secretaire met marmeren blad, tafel, zes weener fauteuils, weener stoel, ligstoel, tafeltje, ziekentafeitje, waschtafel, waschstel, nachtkastje, spiegel, ijzeren ledikant, kacheltje en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden.

1-4-1922 publiek verkopen het Schoolhuis en Huis en Erf

Notaris J. Berger te Asten zal publiek verkoopen: Op Vrijdagen 7 en 21 April 1922 des namiddags 5 uur bij inzet ter herberge van H. de Kinderen te Lierop en bij toewijzing in het café van de Wed. H. v.d. Schouw te Lierop. Voor de Gemeente Lierop: a Het Schoolhuis, met erf, tuin en bouwland te Lierop samen groot 41.47 Ha. Aanvaarding met 1 Jannari 1923. b Huis en Erf, gelegen te Lierop groot 2.03 Ha. Aanvaarding Beloken Paschen. 1922. Betaling der kooppenningen 7 Aug. 1922.

22-7-1922 Zuid Willemsvaart met dank van Ant. J. Raaijmakers uit Lierop

AANBEVELING. Met genoegen betuig ik mijn volle tevredenheid aan De Zwolsche Paarden- en Veeverzekertng Maatschappij gevestigd te Zwolle Ossenmarkt 26-27, Directeur G. H. J. lervoert, voor de coulante wijze waarop zij de schade van mijn onteigend paard geregeld heeft. P. DE WIT. Helmond, 19 Juli 1922. Vertegenwoordiger: Ant. J. Raaijmakers te Lierop.

Bron: Delpher