Van Gerard Claassen kregen we onderstaand bericht…

“Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden stelde waterschap Aa en Maas per gisteren een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. In het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen.

Ook het besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Nog niet eerder is het verbod zo vroeg ingesteld”.

Zie HIER voor meer informatie.