Ontwerp Woonvisie 2030 gemeente Someren

Het ontwerp heeft van 5 juli t/m 12 augustus ter inzage gelegen. De gemeente heeft als taak om als overheid actief te sturen op de woonbehoefte en doet dat aan de hand van deze woonvisie. De lopende woonvisie 2012–20121 wordt nu al ingehaald omdat de woningmarkt sterk wijzigt vooral ook door andere wet- en regelgeving.

Met het opstellen van deze Woonvisie zijn wij als werkgroep Wonen ook betrokken en hebben we de Lieropse woonbehoefte duidelijk in beeld gebracht. Nu we deze visie doornemen kunnen we heel tevreden zijn dat de gemeente nastreeft wat we hebben aangegeven. Onderstaande doelstellingen uit de visie geven ons steun om de komende jaren de Lieropse behoeften te ondersteunen.

Lees verder onder het laatste nieuws op de website van Lierop Leeft.