Op de website van de gemeente Someren staat het bericht dat de gemeente begin oktober gestart is met het opschonen van het Beuven op de Lieropse heide. De werkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden duren. Het Beuven is een bijzonder ven met een unieke vegetatie en bijzondere diersoorten. In grote delen van het ven bevindt zich momenteel een dikke sliblaag, afkomstig van afgestorven plantenresten. Een dikke sliblaag voorkomt dat kenmerkende plantensoorten zich hier kunnen vestigen en ontwikkelen. Het doel is om de sliblaag te verwijderen om een zandige bodem te creëren ten behoeve van bijzondere vensoorten, zoals oeverkruid, kleine biesvaren en waterlobelia.

De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van Bosgroep Zuid Nederland.

Bij vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met Bosgroep Zuid Nederland,  Fabian Meijer, tel. (06) 26 63 35 92.