Zaterdag 24 maart 2018 was het voor de zestiende maal de nationale Zwerfvuildag. Over het hele land ruimen meer dan 100.000 vrijwilligers in de eigen woonomgeving zwervuil op. Ook in Lierop is dit onder aanvoering van Gerard Claassen, gefaciliteerd door de Stichting Belangengroep Lierop en ondersteuning van de gemeente Someren breed, opgepakt.

Zorgboerderij BuitenEnZo (er werden langs de A67 over een afstand van 800 meter maar liefst negen plastic zakken vol zwerfvuil verzameld!), Zorgboerderij D’n Hoef en Scouting Lierop hebben een steentje bijgedragen. Daarnaast hebben op de zaterdagochtend zo’n veertig vrijwilligers de handen uit de mouwen hebben gestoken. Daarvan  waren bijna de helft kinderen wat vast en zeker komt doordat basisschool ’t Rendal de mogelijkheid heeft geboden dat ONSBURO aan de Lieropse basisschooljeugd een gastles over zwerfafval heeft kunnen geven.

De vrijwilligers hebben samen een tientallen vuilniszakken vol met zwerfafval uit de Lieropse straten, bermen en plantsoenen verwijderd. Het ging daarbij vooral om afval variërend van blik, plastic, glas, karton, pvc, piepschuim tot een heleboel sigarettenpeuken.

Opvallend was het grote aantal zakjes met hondenuitwerpselen die in het buitengebied zijn aangetroffen. In het buitengebied bestaat geen verplichting om de uitwerpselen van je hond op te ruimen, doe je dat wel (graag zelfs!) dan graag het zakje weggooien in een afvalbak, het plastic zakje blijft namelijk  tientalen jaren in het milieu achter!