Graag willen wij alle buren van buurtschap Boomen bedanken die afgelopen zaterdag 26 september kennis kwamen maken met de jongeren die bij Liever in Lierop willen komen wonen. Ook Wietse Maas willen we bedanken die deze gelegenheid op film heeft vastgelegd.
Een aantal van de kinderen had speciaal thuis of bij Heerlijck Besonder zelf iets gebakken voor bij de koffie. De jongeren werden op hun beurt door buurtgenoten verwelkomd met appelsap uit eigen boomgaard en consumptiebonnen voor de Indoor Curlingbaan. Maar vooral de aanwezigheid van veel belangstellende buren die het ouderinitiatief een warm hart toedragen was erg fijn. Ook Cor en Laura Raaijmakers, te voet gekomen in rolstoel en met zuurstoffles, genoten er zichtbaar van!

Des te betreurenswaardiger is het dat vandaag de fam. Appels-de Vries, eigenaren van de al jaren leegstaande boerderij in de bocht, een stemming makend ingezonden stuk in ’t Contact liet plaatsen met feitelijke onjuistheden en impliciete vooroordelen.
Wij, als ouders, begrijpen niet waarom mensen, die niet eens in Lierop wonen, zoveel angst hebben voor onze kinderen, of welk belang zij hebben dat door ons ouderinitiatief geschaad zou kunnen worden. Wel weten we dat hun voorgenomen gang naar de Raad van State 12 onschuldige kinderen, die toch al minder kansen hebben in het leven, zal duperen. En ook Cor en Laura ervaren veel verdriet en stress van deze acties; een wrange bijsmaak na 87 jaar lief en leed in buurtschap Boomen.
De initiatiefnemers van het wooninitiatief hebben mevrouw Appels uitgenodigd voor een gesprek, waarin inzichten en oplossingen gezocht zullen worden.

Ouders van David, Fleur, Job, Bart, Odessa, Meike, Yu-Lan, Wakim, Claudia en Dion