Van Gerard Claassen kregen we onderstaand bericht…

De neerslag van de afgelopen weken heeft niet kunnen voorkomen dat het in grote delen van Brabant zeer droog is. Om schade aan kwetsbare natuur te voorkomen gaat waterschap Aa en Maas het water dat wordt aangevoerd via de Maas daarom selectiever verdelen. Dat betekent dat de ‘kraan’ naar enkele beken in het gebied Beneden Aa, Boven Aa en Raam binnen een paar dagen wordt dichtgezet. Zo wil het waterschap voorkomen dat beken waar sprake is van bijzondere ecologie (zeer) grote schade oplopen.

Voor de hele informatie verwijzen wij graag door naar het bericht van het Waterschap.