Dinsdag 5 juli hebben we met een kleine twintig parochianen de eerste film bekeken van de reeks Sycamore. Over de zoektocht naar geluk die in het hart van ieder speelt. Waar vind je een ultiem geluk dat blijvend is? Hierover met elkaar van gedachten gewisseld.

Dinsdag 19 juli is alweer de volgende avond van de filmreeks Sycamore. Een programma met laagdrempelige filmpjes die de verbinding laten zien tussen ons dagelijks leven en het christelijke geloof. Ieder filmpje duurt ongeveer 20 minuten. Per avond bekijken we één filmpje. Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen: waar ging het over? Wat betekent het voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven?

In ieder filmpje wordt een bepaald onderwerp besproken. Het filmpje roept vragen op en er wordt geprobeerd hierop een antwoord te geven. Dit wordt afgewisseld met interviews (hoe denken mensen op straat over het onderwerp?) en onderbroken door onze eigen gespreksmomenten.

De avond wordt verzorgd door diaken Swaanen en pastoor Steijert.

De filmreeks Sycamore wordt overal ter wereld gebruikt. In Nederland zijn er tientallen parochies die Sycamore aanbieden. De filmpjes zijn Nederlands ondertiteld. Iedere bijeenkomst begint met een kopje koffie/thee, daarna bekijken we de film en sluiten af met iets te drinken.

Tot ziens op dinsdagavond 19 juli!

Jack Swaanen
namens Franciscusparochie