Filmpjes over het christelijke geloof. We bekijken één filmpje dat 20 minuten duurt. Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen: waar ging het over? Wat betekent het voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven en dat van anderen?

Stephen Wang, katholiek priester en leraar, bespreekt in het filmpje een bepaald onderwerp. Hij roept vragen op en probeert hier antwoord op te geven. Dit wordt afgewisseld met interviews (hoe denken mensen op straat over het onderwerp?) en onderbroken door onze eigen gespreksmomenten.

Diaken Jack Swaanen en pastoor Steijaert verzorgen de avond.
Thema dinsdag 4 oktober: ‘de Heilige Geest en de Kerk’

Na de Verrijzenis Op Pasen ademt Jezus de heilige Geest uit over zijn leerlingen. Op Pinksteren wordt de heilige Geest aan de Kerk geschonken. De heilige Geest is de Adem Gods, die vergeeft, onze ziel laat herleven en ons laat delen in zijn leven.

Met de Vader en de Zoon vormt de heilige Geest de heilige Drie-eenheid.
Hij geeft ons moed, kracht, reinigt ons en maakt ons nieuw van binnenuit: dit noemen we ‘genade’. Hij helpt ons bij het bidden, geeft ons de deugden van geloof, hoop en liefde en de gaven van moed, wijsheid, vreugde, vrede. Hij maakt ons leven tot een geschenk aan God en de anderen; Hij laat ons door de vergeving in vrede leven met God en met elkaar.

We kunnen de heilige Geest uitnodigen: “Heilige Geest, help mij”; “Heilige Geest, kom in mijn hart”. We hebben daarbij wel de hulp van de Kerk nodig.

Programma:
20.00 uur: Binnenkomst met een kopje koffie/thee
20.30 uur: Film en gesprekken
21.15 uur: Afronding en aansluitend een drankje (voor wie dit wil)

Interesse?
Plaats: Bijzaal in de kerk van Asten (toegang via de hoofdingang)
Kosten: Vrijwillige bijdrage
Wie?: Iedereen die nieuwsgierig is. Geen voorkennis nodig.

Aanmelden: Briefje in de brievenbus van de pastorie in Asten, of 06-54955942 (diaken Swaanen) of www.pastoraalteam@rkfranciscus.nl