Deze jassen zijn bij de Fokpaardendag achtergebleven.

Danny Maas namens Kaauw Voetjes
06-23808155