“Misère misère” zou Ties van Lierop zeggen bij het lezen van onderstaand treurig nieuws uit Lierop. Het is een terugblik naar het verleden. Het is nog lang geen 100 jaar geleden dat er in Lierop – voor de mensen die de mogelijkheid hadden een krant te lezen – onheilspellende berichten over Lierop in de kranten verschenen.

Zo was in 1930 een doodslag in Lierop groot nieuws. De Zuid Willemsvaart, De Tijd, Het Volk, Het Limburgsch Dagblad, De Standaard en nog vele andere kranten berichtten over deze doodslag en het vervolg.

In een bericht uit 1942 was het geen corona maar wel de besmettingsziekte Typhus dat in Lierop heerste. Ook dat kostte slachtoffers.

Daar tussendoor zaten nog enkele ‘treurige’ berichten uit de periode 1920 tot 1935 over het einde van Lierop als eigen gemeente.
Kom daar maar eens overheen?

Zie hieronder de berichten.

ZWV 5-11-1930

De Standaard 10-12-1930

ZWV 13-11-1942

 

PERIKELEN ROND ANNEXERING LIEROP bij SOMEREN

ZWV 27-11-1920
Ingezonden Stuk gericht aan ’n Somerschen profeet die zooveel goeds van annexatie weet
KLIK op krantenknipsel

Het Huisgezin 24-1-1930   Lierop bij Mierlo???
KLIK op krantenknipsel

Het Volk 8-8-1930 Secretaris als – tijdelijk – Burgemeester
KLIK op krantenknipsel

ZWV 8-8-1930 In welke gemeente zal Lierop worden ondergebracht??
… als het aan de 1300 zielen in Lierop ligt bij Asten…
KLIK op krantenknipsel

ZWV 5-10-1933 Ingezonden Stuk:
“Ze weten maar al te goed, dat in de toekomst Lierop niet Lierop kan blijven. Waarom moet den menschen dan een rad voor oogen worden gedraaid?”
KLIK op krantenknipsel

ZWV 17-11-1933 Lierop pleit voor zelfstandigheid
KLIK op krantenknipsel

ZWV 10-2-1934 
Raadsvergadering te Lierop… De Raad wil met alle geweld Lieropsch blijven
KLIK op krantenknipsel

ZWV 16-3-1935 Was een vereeniging met Asten niet te verkiezen geweest?
KLIK op krantenknipsel

ZWV 2-5-1935
Benoemingen en herbenoemingen in Groot-Someren. De Raad op annexatiedag bijeen.
KLIK op krantenknipsel

Bron: Delpher online krantenbank van Nederland
Headerbeeld: Pixabay