Laden Evenementen

In de Koepelkerk te Lierop worden vandaag weer dierbare overledenen herdacht tijdens de Allerzielenviering.

Tijdens deze bijzondere allerzielenviering zal pastoor Steijaert naast de overledenen in het afgelopen jaar ook in gebed en zang de inwoners gedenken die in de afgelopen 868 jaar in Lierop zijn gestorven. Mannenkoor A Capella luistert deze bijzondere eucharistieviering op met de vaste en wisselende gezangen.

Herdenkingskaars
Jaarlijks wordt door de initiatiefnemers van de stichting Lierop 825 aan het einde van de viering de speciale herdenkingskaars geplaatst op de sinds 6 november 2016 gerestaureerde eeuwenoude kerkhofmuur. Met het ontsteken van deze bijzondere noveenkaars wordt in het dorpshart een eerbetoon gebracht aan de dierbare overleden inwoners in Lierop.

Hommage
Iedereen is van harte welkom om deze sobere, maar plechtige bijeenkomst bij te wonen om een hommage te brengen aan de dierbare overledenen en hen te gedenken.

Ben van Bussel
namens Stichting Lierop 825

Share This Story, Choose Your Platform!