Laden Evenementen

Van Jack Swaanen kregen we onderstaand bericht…

“In de dagen rond Allerzielen komen we samen om onze dierbare overledenen te herdenken. Tijdens de vieringen van Allerzielen richten we onze gedachten op alle overledenen en in het bijzonder herdenken we degenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Na afloop van de Allerzielenviering gaan we gezamenlijk naar de begraafplaats om de graven van alle overledenen te zegenen. Deze grafzegeningen zijn een teken van respect en liefdevolle herinnering voor iedereen die ons is ontvallen.

In de Allerzielenviering koesteren we de liefdevolle herinneringen aan degenen die niet langer bij ons zijn en denken we aan de blijvende impact die ze hebben gehad op onze gemeenschap. Tijdens de grafzegeningen eren we alle overledenen, ongeacht wanneer ze zijn gestorven, met een moment van gebed.

We heten alle parochianen van harte welkom om deel te nemen aan deze bijzondere viering van Allerzielen en de zegeningen van de graven. Samen kunnen we onze liefde en respect delen voor degenen die niet meer bij ons zijn en zo hun herinnering levend houden in onze harten en gedachten”.

Share This Story, Choose Your Platform!