Wethouder Guido Schoolmeesters van de Gemeenschapslijst is gisteren tijdens de extra vergadering door de gemeenteraad van Someren per direct ontslagen.

De gemeenteraad ontsloeg de wethouder nadat hij een motie van wantrouwen, die door een meerderheid van de raad (10 tegen 7) tegen hem was ingediend, naast zich neerlegde. Omdat de wethouder niet zelf ontslag nam, deed de raad het voorstel om de wethouder direct te ontslaan (conform artikel 49 Gemeentewet). De raad stemde schriftelijk, ook hier met een meerderheid van 10 tegen 7, voor onmiddellijk ontslag.

Op dinsdag 3 november gaf burgemeester Dilia Blok opdracht aan Necker van Naem voor een onafhankelijk integriteitsonderzoek over het mogelijk niet integer handelen van wethouder Schoolmeesters. Op dinsdag 19 januari ontving de gemeenteraad het onafhankelijk onderzoeksrapport onder geheimhouding. Zowel de wethouder als de gemeente hebben vervolgens een bestuurskundige opdracht gegeven voor een contra-expertise. Dit heeft op donderdag 28 januari tot een procedure overleg geleid tijdens een besloten gedeelte van de raadsvergadering.

Wethouder Schoolmeesters wordt in het onderzoeksrapport beticht van het bevoordelen van zijn zoon bij het toedelen van een nieuwbouwwoning in de wijk Groote Hoeven en het voortrekken van een bouwbedrijf.

In een emotioneel betoog ontkende de wethouder de conclusies die in het rapport getrokken worden. Schoolmeesters had hoogleraar De Vries ingeschakeld voor een contra-expertise. De meerderheid van de gemeenteraad was niet gevoelig voor de argumenten die daarin naar voren werden gebracht.

Guido Schoolmeesters was zeer teleurgesteld in de raad. ,,Ik word met pek en veren op straat gezet. De raad weet niet wat ze mij en mijn gezin aandoen. Ik kom nergens meer aan de bak. Het is onterecht wat hier gebeurt. Het lijkt hier op een politieke afrekening. Bij de vorige verkiezingen haalde ik de meeste stemmen. Jullie moeten je schamen. Ik ga naar de rechtbank en leg de motie van wantrouwen naast mij neer”.

In juli 2020 was de zoon van Guido Schoolmeesters één van de drie kopers van een bouwvak in de wijk Groote Hoeven. Dat maakte de wethouder ook aan zijn ambtenaren bekend. ,,Mijn zoon heeft zich in mei 2020 gemeld bij bouwbedrijf K. dat hij interesse had in een woning in de Groote Hoeven. Hij zocht buiten mij om contact met het bouwbedrijf. De drie kopers hebben niet meegedaan met de loting. De drie hadden een contract met het bouwbedrijf. Ik heb geen enkele rol in de toedeling gehad. Mijn zoon heeft niet van de gemeente gekocht maar van het bouwbedrijf”.

Dat Schoolmeester een bouwbedrijf bevoordeeld zou hebben, ontkende de wethouder: ,,Daar is absoluut geen sprake van. Bij alle gesprekken zat een ambtenaar. Als de ambtenaar vrijwillig bereid is om te praten, komen we achter de waarheid. Daarvoor zal de geheimhoudingsplicht opzij geschoven moeten worden. Met mijn hand op het hart; deze wethouder doet geen rare dingen. Alles wat ik doe is allemaal in het belang van de gemeente. Gemeenteraad denk goed na wat u doet; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Voor Zummers Belang CDA, Wij zijn Someren VVD, PvdA en Leefbaar Someren waren de feiten in het rapport keihard. De wethouder heeft de (interne) integriteitsregels geschonden. Jules Klessens (Wij zijn Someren/VVD): ,,De wethouder had zich eerder moeten melden, raadsleden moeten bellen, er is geen reden om te twijfelen”. Marco Stolwijk van Lijst Someren-Heide vond het een lastige materie: ,,Ik wil oproepen tot zorgvuldigheid. We moeten in gesprek met de ambtenaar en we moeten vandaag geen eindconclusie trekken”. Burgemeester Dilia Blok antwoordde daarop dat het bevragen van een ambtenaar niet mogelijk is. Vragen aan ambtenaren moeten aan het college van B en W gesteld worden. Ook Bart de Groot van de Gemeenschapslijst vroeg de raad om vandaag geen beslissing te nemen.

De meerderheid van de raad dacht daar anders over en stuurde wethouder Schoolmeesters, nadat hij de motie van wantrouwen naast zich neerlegde, naar huis.

Documenten:

Raadsvoorstel
Rapport Necker van Naem Integriteit BV
Contra-expertise prof. mr. D.J. Elzinga:
Contra-expertise prof. De Vries
Betoog Bart de Groot namens Gemeenschapslijst

Zie ook het statement van de burgemeester Dilia Blok

Zie ook de reactie van Guido in het interview met Harrie van Horik

Bronnen: Gemeente Someren / Siris