Dit gebeurt omdat de gemeente Someren inzet op duurzaam bodemherstel op de Lieropse Heide.
Onder de helikopter hangt een grote bak met steenmeel die men op de gewenste plek kan legen. Dat maakt het mogelijk om heel nauwkeurig te werken, zonder de bodem in het gebied te verstoren met zware machines.
Op 1 december vorig jaar was Peter van Schalen ‘toevallig’ ter plaatse toen een deel van de Lieropse Heide op dezelfde manier werd ‘behandeld’. Zie hiervoor de filmpjes in het bericht van toen.  

Onderstaand het hele bericht op de website van de gemeente Someren…
‘Op donderdag 28 november start Bosgroep Zuid Nederland met het verspreiden van 1000 ton steenmeel op de Lieropse heide. Het is één van de herstelmaatregelen waarmee de gemeente Someren de komende jaren werkt aan duurzaam bodemherstel in dit bijzondere natuurgebied.

Waarom is bodemherstel nodig?
De bodem is belangrijke nutriënten zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. Dit komt door sterke verzuring en vermesting door uitstoot van stikstofoxide en ammoniak van industrie, landbouw en verkeer. De belangrijke voedingsstoffen en mineralen spoelen daardoor makkelijk weg, terwijl een grote hoeveelheid stikstof achterblijft. De zandbodems zijn sterk verarmd en uitgeloogd en het bodemleven gaat achteruit. Ook de bomen en heide hebben sterk te lijden onder deze slechte omstandigheden. De variatie aan plantensoorten neemt af. Dat zie je o.a. aan de vergrassing van heidegebieden. Om de bijzondere flora en fauna te behouden, de biodiversiteit te vergroten en de kansen voor bos en heide te verbeteren, is herstel van de droge en arme bodem noodzakelijk. Steenmeel helpt daarbij.

Wat is steenmeel en wat doet het voor de bodem?
Steenmeel is een restproduct van de delving van lavagesteente met daarin onder meer kalium, calcium en mangaan en is 100% natuurlijk. In tegenstelling tot het vroeger veel gebruikte kalk, komen de stoffen bij steenmeel langzaam vrij, wat gunstiger is voor het ecosysteemherstel. De nutriëntenbalans in de bodem herstelt, waardoor biologische processen weer op gang komen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De steenmeelwerkzaamheden op de Lieropse heide starten op 28 november, als het weer dit toelaat. De 100 hectare liggen voornamelijk ten noorden van het Beuven en tussen de Provincialeweg en het Keelven. Ter plekke hangen tijdens de uitvoering informatieaffiches, zodat bezoekers aan het bos goed geïnformeerd zijn. Het steenmeel is niet schadelijk voor de gezondheid, maar inademen is niet gewenst. Enkele paden en delen van het gebied zijn tijdens het werk daarom korte tijd afgesloten. Na het verspreiden ligt er een klein waasje steenmeel op de bodem van het bos dat gauw verdwijnt.

3 december: meekijken vanaf spottersplek
Bent u nieuwsgierig naar de wijze waarop het steenmeel verspreid wordt? Als het weer meezit, kunt u op een spottersplek op de parkeerplaats bij Boscafé De Soete Inval, Bosrandweg Someren op 3 december komen kijken.

Voor verdere vragen over het project kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland, tel. (040) 20 66 360. Of kijk eens op bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland.

Deze herstelmaatregel is onderdeel van het POP3 herstelproject: een Europees programma dat gericht is op het herstellen van de biodiversiteit en het verhogen van de weerbaarheid van bos en natuur, zodat ze beter bestand zijn tegen stikstofdepositie en klimaatverandering. Mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Foto: P. van Schalen