Wat was het afscheidsfeest in de fraai versierde pastorietuin op zondag 3 juli een hartverwarmende belevenis! Er waren heel veel lieve mensen bijeengekomen. De zon straalde. Er klonk vrolijke vocale en instrumentale muziek. Er werden mooie woorden gesproken. En in het “receptieboek” en op de ontvangen kaarten, stonden warme woorden.

Er was een beetje weemoed. Weemoed omdat er een einde was gekomen aan een tijdperk.

En dat feest vond plaats precies 56 jaar nadat ik in de kapel van het Missiehuis te Kaatsheuvel door bisschop Bluyssen tot priester ben gewijd. Gedurende de afgelopen 56 jaar heb ik herder mogen zijn op twee heel verschillende plaatsen: in het binnenland van Oost Borneo en in Zuid Oost Brabant. In de loop van al die jaren ben ik steeds meer tot het inzicht gekomen dat het de taak van de herder is om in deze gecompliceerde wereld samen met de schapen de weg van Jezus te zoeken en te proberen die ook te gaan, met hart voor de medemens en respect voor de schepping.

Door het jarenlange contact met allerlei mensen voel ik me verrijkt en ben ik in de loop der jaren een beetje milder en wijzer geworden.

Daarom wil ik iedereen heel hartelijk bedanken: familieleden, medebroeders, collega’s en goede mensen van Borneo en Lierop, jong en oud. Dankzij jullie hartelijkheid en sympathie heeft herder Jan 56 jaar lang zorg kunnen dragen voor de hem toevertrouwde kudde. Zonder jullie was ik nergens geweest. Daarom dank aan jullie allemaal.

De gouden ketting die mij die zondagmiddag in Lierop is omgehangen met daaraan het gouden kruisje dat mij eerder op Borneo is gegeven vormen een heel kostbaar aandenken aan de warme band die in al die jaren tussen ons is gesmeed.

Na maandenlang dubben heb ik eind vorig jaar besloten er een punt achter te zetten en ben ik begin januari verhuisd naar het missiehuis in Teteringen, waar ik – na de lange etappes op Borneo en in Lierop – begonnen ben aan waarschijnlijk de laatste etappe van mijn levensreis.

56 Jaar geleden ben ik gewijd in het missiehuis in Kaatsheuvel.
Nu woon ik in het missiehuis in Teteringen. Missiehuizen waren vroeger gebouwen vol met jonge mannen die werden opgeleid tot missionaris. Nu zijn het bejaardenhuizen. En de kapel waarin ik 56 jaar geleden ben gewijd is tegenwoordig een restaurant met de toepasselijke naam “Restaurant De Kapel”.

Er kan veel gebeuren in een mensenleven en er zal in de toekomst nog veel meer gebeuren, ook in Lierop en Teteringen.

Dat het ons allemaal goed mag gaan en dat de goede boodschap van Jezus van Nazaret ons allen mag blijven inspireren.

Houdoe en bedankt.
Jan Zwirs.

Zie eventueel ook het verslag en foto’s van het afscheid op 3 juli.