Op woensdag 17 januari 2018 zal er een infoavond plaatsvinden in de kantine van SV Lierop met als thema “reanimatie”. Hierbij is iedereen welkom die hier meer over wil weten. De avond begint om 20:00 uur en zal ongeveer om 21:30 uur eindigen.

Onderwerpen:
· Wat is reanimatie
· Burgerhulpverlening
· Wel of niet reanimeren

Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en behandeling met een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. In veel gevallen duurt het langer voordat professionele hulpverleners ter plaatse zijn en daarom bouwt de Hartstichting aan een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners.

Op deze avond wordt er uitgelegd wat reanimatie inhoudt en hoe u onderdeel van burgerhulpverlening in Lierop kunt worden.

Ook wordt er aandacht besteedt aan of men wel of niet gereanimeerd wenst te worden. Hoe men dit kan regelen krijgt men te horen op deze avond.

De avond wordt georganiseerd door Anita Hurkmans (dorpsondersteuner te Lierop), Ferd Raaymakers (huisarts te Lierop) en Huub van Lieshout (coördinator reanimatie SV Lierop).
Medewerking wordt verleend door de SV Lierop en de gemeente Someren.

Wilt u meer weten?

Kom dan op woensdag 17 januari 2018 naar de kantine van S.V. Lierop.
Omdat we graag willen weten hoeveel personen er komen graag opgeven via reanimatielierop@outlook.com of bel, app, sms naar 06-22785953.

Er zijn geen kosten aan verbonden

HET KAN OOK UW LEVEN REDDEN!