Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest van het Parochiële Kerkkoor van Lierop, dat gehouden werd op donderdag 7 november 2019 in het Jagershuis, is ons koorlid Jan van den Nieuwenhof Senior gehuldigd vanwege zijn 25-jarig koorjublileum.

Dat hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom is de heer Jan van den Nieuwenhof gehuldigd voor zijn jarenlange muzikale inspanningen voor het Lieropse Parochiële Kerkkoor.

Na een mooi gesproken woordje van de dirigent / organist Jack Swaanen werd er vervolgens een onderscheiding van de Gregoriusvereniging van het bisdom ’s Hertogenbosch bij Jan opgespeld. Tevens is er een bijbehorende oorkonde overhandigd en heeft de jubilaris nog een fles “geestrijk vocht” mogen ontvangen.

Door medekoorlid en dichter Frits van den Ven is er een passende tekst gemaakt om onze jubilerende koorzanger nog eens extra in het zonnetje te zetten. Deze tekst is op een passende melodie door een alle koorleden en genodigden ten uitvoer gebracht.

Kortom het Ceciliafeest was een gezellig en zeer geslaagd feestje.