We kregen het volgende bericht binnen van Oranjecomité Lierop:

‘Op zondag 24 november zal Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoek brengen aan alle kinderen in Lierop.

Rond 14.00 uur zal Sinterklaas via ‘t Alfort, Somerenseweg, naar het kerkplein wandelen, waar de goed Heilig man en serenade van de fanfare zal krijgen en een vendelgroet van de beide Gildes.

Aansluitend zal Sinterklaas met zijn pieten naar de Vurherd gaan, om samen een leuk sinterklaasfeest te vieren. Dit met medewerking van de Lieropse jeugdfanfare Young Dynamic, showdansgroep Demarrage en een spectaculaire pietenshow, die de verjaardag van Sinterklaas vieren. We hopen er samen met u, jong en oud, een mooi sinterklaasfeest van te maken.

Tot ziens op 24 november, Oranjecomité Lierop.’