Van Ferd Raaymakers kregen we het verzoek onderstaand bericht te plaatsen…

“Wij van ‘Beschuit Met Liefde’, gevormd door Cindy Manders, Linda en Bart van Rees en Ellen Maas en Rick Schweren en mijn persoon, zijn blij en trots jullie uit te nodigen voor ons Webinar: ‘Samen opvoeden is leuker dan alleen’.

Je kunt je daarvoor gratis opgeven (via beschuitmetliefde@hotmail.com) en het lijkt ons leuk om te horen wat de deelnemers ervan vinden🙏”.