Van de Gemeente Someren kregen we onderstaand bericht…

“Someren moet op het gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom maken wij een mobiliteitsplan. In dit plan staat beschreven wat we bijvoorbeeld regelen voor voetgangers of fietsers en hoe we de gemeente bereikbaar houden. Het gaat onder meer over hoe we om gaan met parkeren en wat we bijvoorbeeld doen om de mobiliteit in de gemeente te verduurzamen.

Het mobiliteitsplan willen wij samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken. Daarom starten wij met het in kaart brengen van alle knelpunten en wensen voor verkeer in Someren. Om de lijst zo compleet mogelijk te maken, hebben wij uw hulp nodig!

De inwoners en ondernemers van onze gemeente weten namelijk het beste waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen of wat er juist goed is geregeld. We nodigen u daarom van harte uit om via deze link uw mening te geven: U kunt uw opmerkingen op de kaart zetten tot 20 januari 2022”.