Van de ‘ijsmeesters’ van de Gildewijk kregen we onderstaand bericht waarin ze – naast ijs – nog van alles meer vragen…

“Beste buurtbewoners,

Rustig aan hopen we toch weer op een beetje winter. En bij winter hoort een ijsbaan! A.s. zondag ochtend gaan we de waterbassins aan het Gildeplein maaien en de bodem zuiver maken.
Hier hebben we kruiwagens, harken en bosmaaiers voor nodig. En niet te vergeten vrijwilligers.

We willen om 10.00 uur starten”.

Tot zondag ⛸️
Groeten, DE IJSMEESTERS.