Het noodweer van 17 juni 2020 zorgde in grote delen van Nederland voor veel overlast. Ook wij in de gemeente Someren werden zwaar getroffen door de stortbuien. Verschillende straten stonden blank en bij een aantal inwoners liep het water het huis in. Er waren vijftig meldingen van ondergelopen woningen en straten als gevolg van deze piekbui. De gemeente Someren voert de komende tijd maatregelen uit om overlast of schade als gevolg van steeds vaker voorkomende, hevige regenval te voorkomen of te verminderen.

Water in je huis tijdens een hoosbui. Dat wil natuurlijk niemand. Toch is het niet altijd te voorkomen. Wel kunnen we er samen aan werken om de kans op wateroverlast te verkleinen. Wateroverlast is een probleem van ons allen en niet alleen van de gemeente en de waterschappen. Ook inwoners en bedrijven kunnen er wat aan doen om ervoor te zorgen dat het gemeentelijke rioolstelsel minder snel overbelast raakt. Dit kan onder meer door water zo veel mogelijk op te vangen op eigen terrein. Slechts een klein deel van het totale verharde oppervlak in Someren is eigendom van de gemeente. Het overgrote deel is in handen van particulieren zoals woningeigenaren, bedrijven en agrariërs. Ook wie (nog) geen natte voeten heeft als gevolg van wateroverlast, kan solidair zijn met die inwoners die wel al overlast en schade ondervinden, door bewust om te gaan met water en hemelwater zo veel mogelijk te laten infiltreren in de eigen tuin.

Dat kan bijvoorbeeld door de tegels in de tuin (deels) te vervangen door planten of gazon. Of door het hemelwater dat op het dak valt, af te koppelen van het riool door de regenpijp door te zagen. Het regenwater van het dak loopt dan door de regenpijp de eigen tuin in en komt niet meer in het riool terecht. De regenpijp kan ook worden aangesloten op een regenton of een infiltratievoorziening in de grond. Afkoppelen zorgt voor minder belasting van het rioolstelsel.

Meer informatie over afkoppelen en de subsidieregelingen is te vinden op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/afkoppelen

Wil je het hele bericht lezen dan verwijzen wij graag naar de website van de gemeente Someren.