Van de Kaauw Voetjes kregen we het bericht dat er nog enkele kaartjes beschikbaar zijn voor de Bonte Avonden op vrijdag- en zaterdagavond 22 en 23 februari.

Deze kaartjes zijn nog te koop bij Susanne Gubbels en bij de Spar.

Helaas heeft Kitty Goverde om gezondheidsredenen afgezegd maar de Bonte Avond-commissie heeft voor een verrassende vervanging gezorgd!