In onze Koepelkerk worden tijdens de Allerzielenviering van zondag 7 november de dierbare overledenen herdacht. Tijdens deze bijzondere Eucharistieviering van 10.00 uur zal pastor Jan Zwirs ook in gebed en gezang de inwonenden gedenken, die in de afgelopen 866 jaar in Lierop gestorven zijn.

Mannenkoor A Capella onder leiding van dirigent Theo van Heugten luistert deze bijzondere Eucharistieviering op met de vaste en wisselende gezangen. Organist Peter van Schalen zal het koorgezelschap muzikaal begeleiden.

Eerbetoon aan haar inwoners
Jaarlijks wordt door de initiatiefnemers van de  Stichting Lierop 825 aan het einde van de viering een speciale herdenkingskaars geplaatst op de sinds 6 november 2016 gerestaureerde eeuwenoude kerkhofmuur. Met het ontsteken van deze bijzondere noveenkaars in de geplaatste lantaarn wordt in het dorpshart een eerbetoon gebracht aan de dierbare overleden inwoners in Lierop.

U bent van harte welkom om deze sobere, maar plechtige bijeenkomst bij te wonen om een hommage te brengen aan de dierbare overledenen en hen te gedenken.

Harrie van de Sanden namens Lierop 825