Hij gaat de geschiedenis in als de langst in functie geweest zijnde Prins van de Kaauw Voetjes. Op 16 november 2019 werd hij onthuld en wie had toen kunnen bedenken dat hij afgelopen zaterdag, 30 oktober 2021, pas het traditionele examen om bij SLAP (Stichting Lierupse Aauw Prinsen) te komen zou kunnen afleggen.

Volgende week, op zaterdag 13 november, zal hij, samen met zijn Prinses en adjudant, ook nog officieel afscheid nemen tijdens de onthulling waar hij zijn scepter over zal dragen aan de nieuwe Prins (of Prinses?). Hij zal dit doen in de wetenschap dat hij in ieder geval al deel uitmaakt van SLAP, want hij wist afgelopen zaterdag met – niet te onderschatten – hulp van zijn prinses Mharaia, met de hakken over de sloot te slagen. De jury – Peter vd Einden en Piet van Bommel – konden ermee akkoord gaan nadat hij beloofd had nog wel enkele keren te oberen voor de SLAP-dames en -heren.

Het was een super gezellige avond en nacht en wij heten Prins Thijs welkom bij SLAP.

Zie eventueel de foto’s op de website van de Kaauw Voetjes.