Afgelopen donderdag 7 oktober 2021 is het Parochiële Kerkkoor voor het eerst weer bij elkaar gekomen na een rustpauze van anderhalf jaar vanwege Corona. Behalve dat het een voorzichtige repetitie zou zijn om onze toch wel wat oudere stemmen uit te proberen, was het tevens een Algemene Ledenvergadering van het Kerkkoor. Dit om te inventariseren of er nog voldoende belangstelling onder de koorleden zou zijn om weer boven op het Koor in de kerk de missen te zingen.

Echter van de 13 koorleden hebben zich op deze avond 10 leden afgemeld als koorlid vanwege gezondheidsredenen. Hierop hebben we als koor samen met de dirigent Jack Swaanen besloten om het koor op te heffen. 

Het bestuur bedankt iedereen voor zijn jarenlange trouwe inzet en tevens ook onze dirigent Jack Swaanen die er vanaf 2008 als organist en later als dirigent leiding heeft gegeven.

Tevens hebben we op de valreep nog 2 jubilarissen gehuldigd, die 25 jaar lid waren van het Parochiële Kerkkoor. Deze zijn Harrie Maas die de baspartijen of de 2e stem voor zijn rekening nam en Gerda van Ekert-Haerkens die een geweldige bijdrage leverde bij de sopranen. Zij kregen de zilveren onderscheiding opgespeld verstrekt door de Gregoriusvereniging voor koormuziek van het Bisdom ’s Hertogenbosch en tevens een zilveren dasspeld en/of broche en een ingelijste oorkonde.

De avond is op een gezellige manier afgesloten met koffie en gebak en een drankje achteraf en voldoende tijd om weer eens bij te praten na zo’n lange rustpauze van anderhalf jaar.

Bestuur Parochieel Kerkkoor Lierop:
Trees van den Borne
Jan Christiaans
Gerda Meeuws