Per 1 ok­to­ber zal Stefan Schevers als pastor (kape­laan) het pastorale team van de Franciscusparochie Asten-Someren versterken. Hij is tot op heden werkzaam in de Willibrordusparochie in Eersel.

Pastor Schevers gaat vanaf 1 oktober in de pastorie van Ommel wonen, maar is door bisschop De Korte niet specifiek benoemd voor het bedevaartsoord of de parochiekerk in Ommel. Hij zal parochiebreed, dus ook in Lierop, ingezet worden.

Pastoor Steijaert en kapelaan Schevers zijn geen onbeken­den voor elkaar. Van 2016 tot 2018 hebben zij samen­ge­werkt in de pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus in Kerkdriel in de Bommelerwaard.

Foto Wim Koopman.