De redactie in augustus 1972: P. Cortooms, W. Hurkmans, A. Kuijpers, Th. Maas, en P. van Vlokhoven
Secretariaat: mevr. Rijkers-van Helden
Administratrice: mej. Gerrie van Moorsel.

Op 1 aug. werd Miranda geboren, dochter van G. Gubbels-Wijnen, en op 18 juli Dirk, zoon van H. de Groot en J. de Groot-Coolen, Heieind 10.
Op 4 augustus trouwden Wilhelmus Donkers uit Lierop en Petronella Smits uit Milheeze, en op 11 augustus Sebastiaan Cuppen uit Lierop en Corrie van Hoek uit Geldrop.
Op 13 augustus overleed Hermanus Cornelis Pinkse in de leeftijd van 70 jaar.

Theo Maas heeft het onder Mijmeringen over de luchtvervuiling, waterverontreiniging, geluidshinder en rassendiscriminatie. Hier zou iets tegen gedaan moeten worden, niet alleen de Overheid maar ook ieder persoon voor zich. Hij heeft gemerkt dat zelfs personen die hier heel sterk tegen ageren, er zelf niets aan willen doen.

De K.V.O. begint het nieuwe seizoen met een cursus naaien.
Ook deelt de K.V.O. mede dat door het hele land voor alle katholieke vrouwenorganisaties avonden georganiseerd worden, om de vrouw meer wegwijs te maken op het gebied van de politiek. In de gemeente Someren is ook een werkgroep gevormd, waarin Lierop vertegenwoordigd wordt door mevr. Coolen-Vlemmix.

De Willibrordushorde schrijft een verslag van hun kamp, wat dit jaar in Gemert werd gehouden en in het kader stond van de Olympische Spelen. Ook maken ze melding dat er op vrijdag 25 augustus een heel festijn voor de deur staat, omdat Chil (Ine Wijnen) trouwt met Jan van Lieshout. De leiding is heel erg blij dat Ine ook na haar trouwen bij de welpen blijft.

MAC Lierop hield op 30 juli een motorcross in Lierop. Zijspancombinatie J. Nouwens-Slegers reed hun zijspan defect. Theo van de Eijnden en Henk Moors kwamen met elkaar in botsing, Theo werd uitgeschakeld en Henk eindigde op de veertiende plaats.

In Rond Kerk en School staat dat het kerkbestuur het de laatste maand heel druk heeft gehad met het zoeken naar een nieuwe kerkmeester. Men is geslaagd, de voordracht is nu naar de bisschop en de deken kan hem dan installeren, wie het is geworden wordt niet vermeld.

Het schoolbestuur kreeg de mededeling dat met het bouwen van de gymzaal gestart kan worden. Bij het kerkbestuur kan men terecht om grond te verwerven.

De heer W.H. heeft het in zijn Gemeentehoekje over het feit dat er in en rond de vakantie weinig gebeurt op gemeentelijk gebied. Hij schrijft: ‘als men van de stoute gedachte uitgaat dat men normaal al niets uitvoert, dan mag men in de vakantietijd toch zeker niets verwachten’.

De landelijke stichting ‘Hoevenlaken’ is opgedragen een plan in te stellen voor de bouw van 26 bejaardenwoningen. Ook voor deze bouw wordt grond verworven van de kerk.

De Steemertseweg, Kerkenhuis, Achterbroek, Hersel, het Eindje, het Gebergte, de Winkelstraat en de Broekkant worden nog voor de komende winter aangesloten op het aardgasnet.

In deze Koepel enkele dankbrieven van missionarissen, afkomstig uit het bisdom Den Bosch, die een vervoermiddel ontvingen dankzij de goede resultaten van de Miva-kerk-collecte.

Een brief van P. Verrijt, hij had een auto ontvangen, die voor het pastorale werk in het binnenland van Brazilië van groot belang is.

Vanuit Tanzania een dankbrief van A. Melis die voor het begeleiden van kleine landbouwprojecten, en om de ontwikkelingen daaromtrent te volgen, heel erg blij is met zijn nieuwe landrover.

Vanuit Malawi een bericht van de zusters Hermans en Speetjens, zij ontvingen ook een landrover voor het ziekenvervoer en de gezondheidszorg.