Velen hebben met ons meegeleefd tijdens het ziek-zijn en na het overlijden van mijn maatje, ons mam en trotse oma, Zus. Ieder op zijn of haar eigen manier in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen. Het heeft ons verdriet verzacht en het afscheid bijzonder gemaakt.

Daar willen we jullie hartelijk voor bedanken!

Daan,  Dennis & Maria, Tim & Linda, Kristel & Rob, Charlotte & Corné, Dayenne & Peter en alle kleinkinderen.