Graag in de komende week uw donatie overmaken op rek.nr. NL 29 RABO 0194376281 t.n.v. dorpscoöperatie Lierop Leeft o.v.v. Goede Doelen Week Lierop. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Ook hebben we een collectebus bij de Spar staan, waar u de envelop met uw donatie in kunt doen.

Organisatie GDWL