Op maandag 15 augustus is zuster Benedicta (Bella Berkers) 65 jaar in het klooster bij de zusters Augustinessen van St. Monica. Dit wordt in het klooster in besloten kring gevierd met haar medezusters.

Haar adres is: Zr. B. Berkers, Waterstraat 2, 3511 BW Utrecht.
Haar e-mail is: b.berkers@zustersaugustinessen.nl.

Mien Raijmakers-Berkers.